Đối với kênh Agoda, chủ cơ sở muốn đóng mở có dễ không?

Đó là thắc mắc mà nhiều anh chị vẫn hay hỏi nên hôm nay Hồng xin chia sẻ bài viết này để mọi người tham khảo,

“Trong trường hợp quý đối tác muốn kết thúc hợp đồng với Agoda và ngừng hoạt động chỗ nghỉ, quý đối tác có thể làm như vậy bằng cách trực tiếp truy cập vào mạng diện rộng.

Cập nhật trên Web 

Truy cập vào thẻ Chỗ nghỉ và chọn Chỉnh sửa danh sách chỗ ở rồi bấm Ngừng hoạt động.

 

mceclip0.png

 

Trong trường hợp quý đối tác không thể nhận bất kỳ đơn đặt chỗ nào trong tương lai, quý đối tác sẽ phải tìm chỗ nghỉ thay thế cho khách bị ảnh hưởng. Trong trường hợp chuyển chỗ vẫn không phải là lựa chọn đối với quý đối tác, quý đối tác phải bồi thường cho Agoda để Agoda chi trả chi phí chuyển khách.

Nếu quý khách đổi ý và muốn kích hoạt lại danh sách chỗ ở, hãy truy cập vào thẻ Danh sách chỗ ở và kích hoạt lại.

Cập nhật trên ứng dụng 

Lưu ý: Quý đối tác chỉ có thể thiết lập ngưng hoạt động chỗ nghỉ trên trang web. Chức năng này không có trên ứng dụng. ”

Cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ team Babel nhé 🙂